hałas
Zdrowie

Wpływ hałasu na ludzkie zdrowie

Powszechnie jest to wiadome, że hałas jest czynnikiem szkodliwym dla ludzkiego zdrowia. Przebywanie w bardzo dużym natężeniu różnych dźwięków ma bezpośrednie przełożenie na pogorszenie się zdrowia człowieka w różnych jego aspektach. Jak konkretnie jednak ów hałas odbija się na ludzkim organizmie?

Czy hałas jest szkodliwy?

Nie każdy poziom hałasu jest szkodliwy. Jeśli mamy do czynienia z poziomem hałasu do 35 dB, to nie ma mowy o szkodliwości, aczkolwiek może on wywoływać zdenerwowanie. Jeśli mamy do czynienia z hałasem w wysokości od 35 do 70 dB, to można mówić o negatywnym wpływie na ludzki układ nerwowy, na zwiększenie zmęczenia jak również na zmniejszenie wydajności pracy. Jeśli natomiast mamy do czynienia z hałasem przekraczającym wartości 85 dB, to mówimy już o bardziej poważnych konsekwencjach dla zdrowia człowieka.

Hałas utrzymujący się powyżej tej wartości prowadzi do uszkodzenia słuchu, ale nie tylko. Możemy również mówić o negatywnym wpływie na ludzki układ krążenia, na układ nerwowy jak również może powodować zaburzenia równowagi. Przebywanie w hałasie od 130 do 150 dB może tymczasem prowadzić do wystąpienia trwałych uszkodzeń ludzkiego zdrowia. Co następuje powyżej tej wartości hałasu? Tutaj mowa jest o wystąpieniu paraliżu ludzkiego organizmu, do wystąpienia nudności, do wystąpienia stanów lękowych oraz bardzo poważnych zaburzeń równowagi. W takim przypadku mowa jest o trwałych uszkodzeniach oraz o bezpośrednim zagrożeniu dla ludzkiego zdrowia oraz dla ludzkiego życia. Tym samym należy unikać nadmiernego hałasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *