zdrowie
Zdrowie

Zdrowie, zawsze na piątkę

Pojęcie zdrowia zawsze było rozumiane jako harmonia ciała człowieka, jego integralną część oraz wpływy zewnętrzne i wzajemne ich powiązania. Każdy zawsze zwracał uwagę na pogodę, która płatała różne „figle”. Dzięki niej, zdrowie zawsze mogło się pogorszyć, co prowadziło do różnych chorób. Zdrowie jako definicja, jest to stan pełnego społecznego, fizycznego i umysłowego dobrostanu. Nie można patrzeć tylko, że zdrowie to brak choroby czy też niepełnosprawności.

Definicja zdrowia

Niedawno definicja zdrowia została uzupełniona o wymiar duchowy a także o sprawność do życia, które jest nie tylko produktywnie ekonomicznie ale również społecznie. Są różne typy zdrowia. Można wyróżnić: zdrowie fizyczne – funkcjonowanie prawidłowe wszystkich narządów i układów oraz dobre funkcjonowanie organizmu;  zdrowie społeczne – zdolności związane z nawiązywaniem oraz podtrzymywaniem dobrych relacji międzyludzkich; zdrowie duchowe – zbiór odpowiednich zasad , sposobów i zachowań, które pomagają osiągnąć wewnętrzny spokój oraz harmonię; zdrowie psychiczne, które dzieli się na: zdrowie emocjonalne – zdolność do wyrażania emocji, rozpoznawania ich w odpowiedni sposób, radzenie sobie z napięciem, stresem, agresją, depresją oraz lękiem oraz zdrowie umysłowe – zdolność do jasnego i logicznego myślenia.

Światowa Organizacja Zdrowia uważa, że na nasze zdrowie wpływa bardzo wiele czynników. Jest to na przykład otaczające nas warunki środowiska, warunki ekonomiczne, stosunki międzyludzkie, czynniki genetyczne, a dla niektórych będzie to niespodzianka, bo również poziom wykształcenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *